ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه

نشست پرونده خوانی و تحلیل رای درخصوص ابطال علامت تجاری در مراحل بدوی و تجدیدنظر

باتوجه به رویکرد دانشگاه کانون کانون وکلای دادگستری مرکز و ارایه خدمات به کارآموزان و وکلای محترم نخستین جلسه نقد رای با حضور دکتر بابک جعفری و کیل پایه یک دادگستری به عنوان ارایه دهنده و دکتر وحید قاسمی عهد عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری د سالن همایش های دانشگاه واقع در تهران، هفت تیر، خبایان خردمند جنوبی کوچه ملکیان، دانشگاه کانون، طبقه 5 در مورخ 1401/10/12 ساعت 16 برگزار می شود.