ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه

کارگاه حقوقی با موضوع بررسی جهات ابطال و یطلانن رای داور در قانون داوری داخلی و تجای بین المللی

دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز بر گزار می کند:

کارگاه حقوقی با موضوع بررسی جهات ابطال و بطلان رای داور در قانون داوری داخلی و تجای بین المللی

ارایه: وکیل حین کیا

جهت شرکت در کارگاه ععد 2 را به شماره واتس آپ  0901365968 ارسال نمایید.