ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

قابل توجه افرادی که عکس پرسنلی ندارند

 

لیست افرادی که عکس پرسنلی خود را تحویل نداده اند به شرح ذیل می باشد:

 

اکرم کرمیمهدی خدامی
افلاطون اسفندیاراحسان نامی
پرندیس پالیزیمحمد رشیدی
میثم خانجانیاحمد سعیدی
محمد ملاجانعلیرضا توکلی ساری
حسن مقصودیسروش گل پرور
علی زارعی التماننیما کاکاوند
امیرحسین خسرویثاراله روحی
کمال مرادیاحسان سوادکوهی
هاشم فراهانی