ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه

فراخوان سلسله اجراهای تئاتر دانشجویی

 

اداره کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد طی این فراخوان، از بین تولیدات1401 - 1402 کانونهای تئاتر دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور، نمایشهای منتخب را در سالنهای نمایش دانشگاههای منتخب سراسر کشور به روی صحنه ببرد . علاقه مندان میتوانند ضمن مطالعه دستورالعمل مربوطه اقدام به تکمیل فرم نمایند. 

فراخوان سلسله اجراهای تئاتر دانشجویی.pdf