ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

لیست دانشجویان دارای نقص پرونده

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

افرادی که نام آنها در لیست ذیل درج شده است، جهت تکمیل پرونده ثبت نامی خود، در اسرع وقت به دانشگاه مراجعه نمایند.

 

لیست نواقص پرونده.pdf