ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه

زمان دریافت گواهینامه وکالت تخصصی

 

وکلای محترم شرکت کننده در دوره های تخصصی دوره دوم و سوم دعاوی اراضی، دوره های دوم دعاوی بانکی، بیمه، شرکت ها و ورشکستگی، میتوانند از روز دوشنبه 22 آبان 1402 برای دریافت گواهینامه وکالت تخصصی به دانشگاه کانون مراجعه نمایند.