ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه

برگزاری آزمون جامع و پایانی دوره های وکالت تخصصی

 

زمان برگزاری آزمون جامع و پایانی دوره های وکالت تخصصی دانشکده حقوق مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل می باشد:

1- ساعت 9 جمعه 11 اسفند؛ رشته های داوری 2، شرکتها و ورشکستگی 4، بانکی 4 و مالکیت فکری 2

2- ساعت 9 پنجشنبه 17 اسفند؛ اراضی 6، اراضی 7، مالیاتی 2 و سایبری 2