ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

بیست و سومین نشست نقد رأی

 

بیست و سومین نشست نقد رأی و پرونده خوانی با موضوع "اعتبار امر قضاوت شده"

 

با ارائه: جناب آقای دکتر سید عباس موسوی

 

زمان: دوشنبه 1402/09/06ساعت 16 

 

مکان: مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز