ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه

قابل توجه وکلای شرکت کننده در دوره های تخصصی

قابل توجه وکلای شرکت کننده در دوره های تخصصی
???? قابل توجه وکلای محترم  ???? ۱) استفاده از قانون بدون محشی برای گروه دعاوی اراضی ( به جز سوالات امتحانی آقای دکتر منصور و آقای دکتر سلطانی ) مجاز  می باشد. ???? ۲) استفاده از قانون بدون محشی برای گروه دعاوی سایبری مجاز می باشد. ???? ۳) استفاده از قانون برای گروه دعاوی مالیاتی مجاز نمی باشد.
ادامه مطلب

گزارش تصویری برگزاری آزمون جامع و پایانی دوره های وکالت تخصصی

گزارش تصویری برگزاری آزمون جامع و پایانی دوره های وکالت تخصصی
آزمون جامع و پایانی دوره های وکالت تخصصی دانشکده حقوق مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز مربوط به رشته‌های داوری، شرکت‌ها و ورشکستگی، بانکی و مالکیت فکری در تاریخ جمعه 11 اسفندماه در محل مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.    
ادامه مطلب

برگزاری آزمون جامع و پایانی دوره های وکالت تخصصی

برگزاری آزمون جامع و پایانی دوره های وکالت تخصصی
  زمان برگزاری آزمون جامع و پایانی دوره های وکالت تخصصی دانشکده حقوق مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل می باشد: 1- ساعت 9 جمعه 11 اسفند؛ رشته های داوری 2، شرکتها و ورشکستگی 4، بانکی 4 و مالکیت فکری 2 2- ساعت 9 پنجشنبه 17 اسفند؛ اراضی 6، اراضی 7، مالیاتی 2 و سایبری 2
ادامه مطلب