ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین دانشگاه کانون،کانون وکلای مرکز و کانون منطقه ای فارس

در مورخ ۱۸ مهرماه  ۱۴۰۲ تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین کانون وکلای دادگستری مرکز با نمایندگی دکتر حسن صفادوست (ریاست محترم کانون مرکز)، مرکز علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز با نمایندگی دکتر وحید قاسمی عهد( سرپرست محترم دانشگاه کانون) در زمینه های علمی، برگزاری دوره عای تخصصی و کارگاه های علمی کاربردی و کانون وکلای دادگستری منطقه ای فارس و کهگیلویه و بویراحمد با نمایندگی دکتر مهدی هوشیار به امضا رسید.

بدین ترتیب ضمن همکاری در خصوص برگزاری دوره های تخصصی، گواهینامه های دوره های تخصصی وکالت دانشگاه کانون مرکز مورد تایید  هر دو کانون قرار می گیرد.

اهم همکاری های علمی و پژوهشی وتحقیقاتی به شرح ذیل است:

1-هم افزايي و بهره گیری از ظرفیت‌ها، منابع، امکانات و توانمندی های علمی - تخصصی و اجرایی طرفين در جهت تحقق اهداف و آرمانهای نهاد وکالت؛

 

2- همکاری و مشارکت در زمینه فعالیت های آموزشی، پژوهشی، و اطلاع رسانی.

 

3-همکاری و مشارکت جهت آگاهی بخشی شهروندان از قوانین  ومقررات و حقوق شهروندی خویش در قالب امور آموزشی و پژوهشی.

 

4- برگزاری دوره های آموزشی مشترک و اطلاع رسانی فعالیت های علمی طرفین از طریق تارنماها، سکوها و سایر وسایل ارتباط جمعی

5-آموزش وکلای کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه در دانشگاه کانون در دوره های  وکالت تخصصی

6- سخنرانیهای علمی مشترک و معرفی اساتید مبرز به کانون فارس و بلعکس.

7-برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک و استفاده از وکلا و اساتید  کانون منطقه ای فارس 

براساس توافق طرفها، مدت زمان  تفاهم نامه   سه سال شمسی تعیین شده است.

 

روابط عمومی مرکز علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز