ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه

تدوین سرفصل دوره های جدید وکالت تخصصی

 

دکتر وحید قاسمی عهد، سرپرست مرکز علمی کاربردی کانون وکلای مرکز، اعلام نمود کار تهیه سرفصل های ۶ دوره جدید وکالت تخصصی به پایان رسیده است و برای انجام امور اداری و تایید نهایی به دانشگاه جامع علمی کاربردی ارسال شده است. دوره های:
۱.دعاوی شهری
۲.دعاوی ثبتی و اجرای ثبت
۳.دعاوی کیفری
۴.دعاوی تجاری بین المللی
۵.دعاوی پیمانکاری
۶.دعاوی اسناد تجاری
از جمله دوره های تدوین شده است.
لازم به ذکر است شرکت وکلا در دوره های تخصصی اختیاری بوده اما، در صورت شرکت ضمن دریافت گواهی وکالت تخصصی از مزایای آن بهره می می برند.
پیشتر دوره های دعاوی اراضی،دعاوی پزشکی، دعاوی بانکی، دعاوی شرکتها و ورشکستگی، دعاوی داوری، دعاوی بیمه، دعاوی مالیاتی و دعاوی مالکیت فکری به تصویب رسیده است.